Stres Ve Beslenme

0 441

Günümüzde evrensel bir kavram haline gelen stres, bir kişinin psikolojik veya fizyolojik bütünlüğüne karşı bir tehdit olarak tanımlanmaktadır. Stresin, kişilerin psikolojik ve fizyolojik durumlarının yanı sıra beslenme alışkanlıklarını da etkilediği belirtilmektedir. Özellikle stresin kronikleştiği durumlarda bireylerin stresle baş etme yöntemi olarak enerji ve yağ içeriği yüksek besinleri tercih etmeleri, günümüzde büyük bir sağlık sorunu olan obezitenin de artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda bireylerin stresle baş etme yolu olarak besin alımını artırma durumlarında, sağlıklı besin seçimleri konusunda farkındalıklarının arttırılması, daha sağlıklı besin tüketiminin teşvik edilmesi ve beslenme alışkanlıklarının kazandırılması son derece önemlidir.

Bireylerin maruz kaldıkları sosyal, finansal veya diğer stres faktörleri yeme davranışlarını ve tüketilen besinin miktarını değiştirebilmektedir. İnsanların yaklaşık %20’si stres altında yeme davranışlarını değiştirmezken, yaklaşık %40’ı ve daha azı besin alımını azaltmakta, %40’ı ve daha fazlası ise stresle baş edebilmek için besin alımını artırmaktadır.

Sonuç ve öneriler: Günümüzde stres, bireylerin fizyolojik ve psikolojik durumlarının yanı sıra besin alımları üzerinde de oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle stresin kronikleştiği durumlarda bireylerin stresle baş etme yöntemi olarak enerji ve yağ içeriği yüksek besinleri tercih etmeleri, önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin de artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda bireylerin stresle baş etme yolu olarak besin alımını artırma, sağlıklı olmayan besinleri tercih etme gibi davranışlar yerine sağlıklı besin tüketiminin teşvik edilmesi ve beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir. Stresle baş etme konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması, sağlık bilimleri alanında ağırlık ve stres yönetiminde diyetisyen ve psikologların multidisipliner yaklaşımla aksiyon almaları önemlidir.

Yorum Yapın