Migren Ve Beslenme

0 736

Migren nörolojik, gastrointestinal ve otonomik bulgular ile karakterize, primerepizodik baş ağrısı bozukluğudur.Toplumda en sık gözlenen primer baş ağrısıdır. Beyaz ırktaki prevalansı kadınlarda %13-25, erkeklerde % 4-8 civarında olup, kadın/erkek oranı yaklaşık 3/1’dir. Sosyoekonomik seviyesi düşük toplumlarda migren daha sık görülmektedir.

Migren hastalığının belirtileri; ruhsal belirtiler, nörolojik belirtiler ve genel sistemik belirtiler olmak üzere üç ana üç gruba ayrılmaktadır. Ruhsal belirtiler; huzursuzluk, uyku hali, depresyon, hiperaktivite, öfori, aşırı konuşma yerinde duramamadır. Fotofobi, fonofobi, konsantrasyon güçlüğü, esneme, aşırı uyku ve disfazi ise migrenin nörolojik belirtileridir. Genel sistemik belirtiler ise; ensede gerginlik hissi, yiyeceklere karşı istek, üşüme, iştahsızlık, beceriksizlik, diyare veya konstipasyon, susama, sık idrara çıkma ve sıvı retansiyonudur.

Baş ağrısı genelde tek taraflı, zonklayıcı nitelikte, orta veya ileri şiddette ve fiziksel aktiviteyle alevlenir niteliktedir. Sıklıkla sabahları ortaya çıkmakta, kademeli olarak artmakta ve erişkinlerde 4-72 saat, çocuklarda 2-48 saat arasında sürmektedir. Ağrıya çoğunlukla iştahsızlık, bulantı, fotofobi, fonofobi, ozmofobi gibi pek çok ek bulgu da eşlik etmektedir. Baş ağrısı, başlangıçtan itibaren iki taraflı olabileceği gibi, tek taraflı başlayıp her iki tarafa da yayılabilmektedir.

Stres, hormonal değişiklikler (kontraseptif kullanımı veya menstrüalsiklus), psikolojik durum, açlık, uyku düzensizliği (azalması ya da artması), rutindeki değişiklikler, madde ya da sigara bağımlılığı, egzersiz, iklim değişikliği ve yüksek yerler beslenmeye bağlı omayan migren baş ağrısı oluşumuna yol açan etmenlerdir.

Çikolata, peynir, turunçgiller, alkol, aspartam, monosodyumglutamat, yağ oranı yüksek diyet, süt ürünleri, kafein, öğün atlama, açlık, yetersiz su tüketimi migren baş ağrısı oluşumunda beslenmeye bağlı olan faktörlerdir. Migreni tetikleyen faktörleri saptamak için planlanan bir araştırmada; en etkili faktörler sırasıyla, stres, açlık, çevresel faktörler ve hormonal faktörler olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak: migren atağının çok çeşitli tetikleyicileri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları kontrol edilebilir, bazıları kontrol edilemeyen nedenlerdir. Migrenli hastaların tümüne genel olarak düzenli uyku uyumaları, düzenli beslenmeleri, öğün atlamamaları ve aç kalmamaları önerilmektedir. Migren hastalarının yediklerine dikkat etmeleri, ağrıyı harekete geçiren besinleri tespit edip bunlardan uzak durmaları, şiddetli baş ağrılarından kaçınmak için etkili bir yöntem olabilmektedir.

Yorum Yapın