Diyabete Bir Adım Kala: Prediyabet

1 528

Prediyabet, bozulmuş glikoz toleransı (BGT) ve bozulmuş açlık glikozu (BAG) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Anncak risk değerlendirmesinde genellikle iki faktör birlikte incelenmektedir. Bu bireylerin tip 2 diabetes mellitus gelişimi ve kardiyovasküler hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıkları Amerikan Diyabet Derneği (ADA)’nin 2011 yılında yayınlanan kılavuzunda belirtilmiştir. Bozulmuş açlık glukozu APG’nin 100-125 mg/dL arasında olması prediyabet, ikinci saat plazma glukoz düzeyinin 140-199 mg/dL arasında olması ise bozulmuş glukoz toleransı olarak tanımlanmaktadır. Prediyabette beslenme tedavisinin asıl amacı; hastaların belirtilerinin iyileşmesine katkıda bulunarak diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmalarını sağlamaktır.

Prediyabet ve Beslenme

Tip 2 diabetes mellitusun önlenmesi veya geciktirilmesi mümkündür. Yapılan geniş kapsamlı çalışmalarla farmakolojik ajanların yanı sıra, yaşam biçimi değişikliklerinin başarısı gösterilmiştir. Fazla vücut ağırlığı, obezite özellikle abdominal obezite,fiziksel aktivite azlığı ve gestasyonel diyabet tip 2 diabetes mellitus insidansını arttıran faktörler arasındadır.

Diyabetik ve prediyabetik hastalar için tıbbi beslenme planı bu bireyler için yaşam biçiminin bir parçası olmalıdır. Prediyabette beslenme tedavisinin asıl amacı; hastaların metabolik kontrollerinin iyileşmesine katkıda bulunarak diyabetten korunmaktır. Tip 2 diabetes mellitus olanların %90 kadarının normalden kilolu olduğu saptanmıştır. Fazla kilolu, obez ve insülin direnci olan bireylerde orta düzey vücut ağırlığı  kaybının insülin direncini azalttığı gösterilmiştir. Vücut ağırlığı fazlası olan çocuklar ve gestasyonel diyabetli kadınlar ayrıca öneme sahiptir. Hedefler normal kan glukozu değerleri ile vasküler ve kardiyak hastalık riskini azaltacak kan lipidleri ve kan basıncı seviyesine ulaşmak, obezite varsa normal BKİ sınırına gelmek, kişisel beslenme gereksinimlerine cevap vermek ve kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini oluşturmaktır.

Öneriler:
  • Prediyabet ve diyabetli bireyler hastalığın tedavi hedeflerine ulaşmak için uzman diyetisyen tarafından hazırlanan bireyselleştirilmiş tıbbi beslenme tedavisi almalıdırlar.
  • Günlük enerjinin doymuş yağ asitlerinden gelen kısmı %7-8, tekli doymamış yağ asitlerinden gelen kısmı %10-15 olmalıdır.
  • Şeker gibi basit karbonhidratlar günlük enerjinin ≤%10’unu aşmamalı, basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir.
  • Günlük alınan tuz miktarı 5 gramı aşmamalıdır.
  • Sigara kullanılmamalı ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

SONUÇ olarak, değişen yaşam biçimi insanları daha az hareket etmeye ve beslenme alışkanlıklarını hızla değiştirmeye yöneltmiştir. Bu durum diyabetin en önemli risk faktörlerinden biri olan obezitenin, dolayısıyla tip 2 diabetes mellitus gelişiminin artmasına yol açmıştır. Diyabet riski yüksek BGT, BAG veya insülin direnci olan kişilerde yaşam biçimi değişimi ve sağlıklı beslenmenin, prediyabetin diyabete ilerleyişinin önlenmesi, diyabetten korunma ve yaşam kalitesini artırmada büyük rol oynadığı düşünülmektedir.

1 yorum
  1. Nur diyor

    Prediyabet değil ama insülin direncim vardı Rabia hanımla uyguladığımız diyet sayesinde ilaç kullanmadan insülin direncimi kırdık herşey için teşekkür ederim Rabia hanım başarılar ?

Yorum Yapın