Bariyatrik Cerrahi: Peki Ya Sonrası?

0 449

‘‘Bariatric’’ Yunanca bir kelimedir. Baros; ağırlık, iatrike; tedavi demektir. Bariyatrik cerrahi şişmanlığın tedavisidir. Bariyatrik cerrahi morbid obez hastalarda vücut ağırlığı kaybının sürdürülebilmesinde en etkili yöntemdir. Son yetmiş yıldır endüstriyel ilerlemeye paralel olarak gelişmiş ve cerrahinin en önemli branşlarından biri olmuştur. Günümüzde aşırı şişmanlık ve bu şişmanlıkla birlikte görülen hastalıkların tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Hasta diyet, fiziksel aktivite, davranış modifikasyonu ve ilaçlar ile beklediği ağırlık kaybını sağlayamadığında bariyatrik cerrahi devreye girmektedir. Bariyatrik cerrahinin en önemli hedeflerinden olan sağlıklı ağırlık kaybının oluşmasında hastaların ekiple birlikte bir ömür boyu takip edilmeleri gerekmektedir. Ekibin önemli üyelerinden olan ‘’diyetisyen’’ tarafından yaşam boyu fiziksel aktivite, hastalara uygun diyet tedavisi ve beslenme destekleri planlanarak, bu kavramların hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Bariyatrik Cerrahide Diyetisyenin Rolü

Bariyatrik cerrahinin uzun süreli ve başarılı olması hastanın ömür boyu beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine bağlıdır. Hastaların beslenme durumlarının takibinin yapılması bariyatrik cerrahi sonrası başarı için önemlidir. Diyetisyenin görevi; ameliyat öncesi ve sonrası dönemde EASO ve ASMBS’nin kılavuzlarına göre hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası dönemde beslenme desteği için diyet danışmanlığının yapılmasıdır.

Bariyatrik Cerrahi Sonrası Tıbbi Beslenme Tedavisi

Bariyatrik cerrahi ameliyatlarından sonra, beslenmenin iki amacı vardır; ameliyat sonrası hızlı doku iyileşmesinin sağlanması ve ağırlık kaybı sırasında yağsız kas kütlesinin korunması için enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarlarda alınmasıdır. Ameliyat sonrası diyet, doku iyileşmesi yanında hastanın besin ve besin öğesi ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Cerrahi sonrası erken aşamalarda enerji belirlenmez veya vurgulanmaz. Hastanın yeterli hidrasyonunun sağlanması, protein hedeflerine ulaşılması, diyetin yeterli, dengeli ve çeşitliliğinin sağlaması ile fiziksel aktivite düzeyi vb. konulara odaklanmak daha önemlidir.

Ameliyat sonrası yiyecek ve içecekler reflü, erken doygunluk ve dumping sendromu oluşturmayacak şekilde tüketilmelidir. Bariyatrik cerrahi sonrası hastalar, çok aşamalı diyetleri kullanmak zorundadırlar. Bu diyetler; ameliyat sonrası iki gün uygulanan aşama bir berrak sıvı diyeti; aşama bir sonrası 14 gün uygulanan aşama iki-tam sıvı diyeti; aşama iki sonrası 2-10 hafta uygulanan aşama üç-püre edilmiş diyet ve yaşam boyu sürecek aşama dört katı yiyecekdiyetleridir. Bu aşamada, hastanın diyetine uygun katı yiyecekler (iyi pişmiş et ve et ürünleri vb.) eklenerek diyetisyen tarafından düzenlenen diyet programına devam edilmelidir.

Şeker, şeker içeren yiyecekler, konsantre tatlılar, meyve suları, çok fazla miktarda doymuş yağ, yağda kızartılmış yiyeceklerden sakınılmalıdır. Yumuşak hamurumsu, ekmek-makarna-pirinç ile sert ve kuru kırmızı etin tüketiminden sakınılması veya çok sınırlı düzeyde tüketilmesi önerilmektedir. Fındık, patlamış mısır ve diğer lifli gıdaların tüketiminin geciktirilmesi üzerinde durulmaktadır. Kafein, alkol ve karbonatlı içeceklerin tüketiminden sakınılması veya çok sınırlı düzeyde tüketilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Sonuç olarak: Bariyatrik cerrahi, morbid obez hastalar için sürdürülebilir vücut ağırlığı kaybını sağlamada en etkili araçlardan biridir. Multidisipliner ve interdisipliner ekip tarafından yapılan dikkatli tarama ve izlem, sonuçların iyileştirilmesine ve uygun hasta seçimine yardımcı olmaktadır. Bu hastaların, tekrar vücut ağırlığı kazanımlarını önlemek için fiziksel aktivitelerini artırmaları ve diyet tedavilerini uygulamaları sağlanmalıdır. Beslenme durumlarının ekiple birlikte sık izlenilmesi hastaların sağlıklı ağırlık kaybı sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Yorum Yapın